Silazni kukuruz - POLJOMARKET
+381 64 005 0133       poljomarkets@gmail.com

Silažni kukuruz

2019-03-03 21:02:37     Poljomarket     2069     0


ishrana slizaom, silazni kukuruz, racionalna ishrana, ishrana, silaza, kukuruz

Ishrana silažom je jedan od najracionalnijih načina ishrane goveda. Siliranje je način konzervisanja biljaka vlažnim putem koje se postiže fermentacijom pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha. Cilj je proizvesti kabastu hranu koja sadrži što više energije i belančevina i kojom se može kvalitetno hraniti stoka kada se čuva u staji.


Da bi ste dobili dobru i kvalitetnu silažu potrebno je ispoštovati neke od sledećih preporuka:

 • - Pravilan izbor hibrida : Uobičajeno je da se za silažu koriste hibridi iz FAO grupa zrenja 600 i 700, međutim u nekim našim krajevima se može dobiti jako kvalitetna silaža i sa hibridima iz FAO grupa zrenja 400 i 500. Preporuka je da se za silažu izaberu visoko rodni hibridi koji su se već dokazali u Vašem kraju. Broj biljaka po hektaru, kod proizvodnje kukuruza za silažu povećati za 10% u odnosu na broj biljaka kod proizvodnje kukuruza za zrno
 • - Obrada zemljišta i plodored: Uobičajeni su za proizvodnju kukuruza
 • - Mineralna ishrana biljaka: treba je obaviti na osnovu kontrole plodnosti zemljišta, koju možete obaviti u najbližoj Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi, gde će te dobiti i preporuku za đubrenje. Praksa je pokazala da se u proizvodnji kukuruza za silažu, preporučena količina N može povećati za 10 %, u odnosu na onu koja je potrebna za proizvodnju kukuruza u zrnu
 • - Momenat žetve: Žetvu treba obaviti onda kada usitnjena masa ima oko 70% vlage, a nalivanje zrna još nije završeno. To je onaj trenutak kad je gornja 1/3 zrna tvrda a donjih 2/3 zrna meko i mlečno.
 • - Visina otkosa: Treba da je oko 25 cm, nikako ne sme biti niža od 15 cm niti viša od 40 cm. Pri visini otkosa iznad 40 cm opada prinos silaže , a pri visini otkosa ispod 15 cm može doći do kvarenja silaže zbog prisustva zemlje a povećava se i rizik od štetnog vrenja.
 • - Dužina reza: Optimalna dužina reza treba da je 1 cm, ukoliko je rez duži silaža se teže sabija
 • - Dobro sabijanje: Silaža treba da je dobro sabijena, da nema prisustva vazduha. Pravilo je da u dobro sabijenoj kukuruznoj silaži treba da bude oko 200 kg suve mase u 1 m³
 • - Pokrivanje silaže: plastičnom folijom debljine 0,15 mm, preko koje se stave stare traktorske gume kako bi pritisnule silažu,gume treba da se dodiruju
 • - Pravilno izuzimanje silaže: mesto izuzimanja silaže treba da se održava kao ravna, vertikalna površina, a sloj koji se dnevno izuzima treba da bude širine 15 do 30 cm.
 • - Upotreba inokulanata: Inokulanti mogu samo Vašu dobru silažu učiniti još boljem, ali samo ako je silaža dobro pripremljena. Nijedan inokulant ne može popraviti lošu silažu.
 • PSSS Negotin, Vladica Gavriloviću.