Конкурс за доделу бесповратних средстава младим пољопривредницима Министарства пољопривреде - POLJOMARKET
+381 64 005 0133       poljomarkets@gmail.com

Конкурс за доделу бесповратних средстава младим пољопривредницима Министарства пољопривреде 2019

2019-10-18 08:08:15     Poljomarket     30968     6


Конкурс за доделу бесповратних средстава младим пољопривредницима

Конкурс траје од 17.10.2019 до 31.12.2019

К О Н К У Р С ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Лица која остварују право на подстицаје

Право на подстицаје остварује физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) ако:

 • 1) у Регистру није било уписано као носилац нити члан породичног пољопривредног газдинства пре 1. јануара 2018. године;
 • 2) на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота;
 • 3) у календарској години у којој подноси пријаву на конкурс има навршених највише 40
 • година живота;
 • 4) није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.

Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то:

 • подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
 • подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
 • подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ако:

 • у Регистру није било уписано као носилац нити члан породичног пољопривредног газдинства пре 1. јануара 2018. године;
 • на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота;
 • у календарској години у којој подноси пријаву на конкурс има навршених највише 40 година живота;
 • није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

У Регистру пољопривредника подносилац захтева треба да има уписано:

 • мање од 0,5 хa под производњом биљака у заштићеном простору
 • мање од 2 хa јагодичастог воћа
 • мање од 5 хa осталог воћа
 • 0,2-100 хa грожђа
 • 0,1-50 хa цвећа
 • мање од 3 хa производње поврћа на отвореном пољу
 • мање од 50 хa под производњом ароматичног и лековитог биља
 • мање од 50 хa под житарицама, индустријским, односно крмним биљем
 • до 19 млечних крава
 • мање од 20 говеда
 • мање од 150 оваца, односно коза
 • мање од 30 крмача
 • мање од 100 товних свиња по турнусу
 • мање од 4000 бројлера по турнусу
 • мање од 400 товних ћурки по турнусу
 • до 500 кошница

Капацитети зависе за коју врсту подстицаја се пријава подноси(биљна, сточарска, приплодна грла).

Овде можете погледати све машине са нашег лагера poljomarket.

Уз предрачун шаљемо Вам потребне изјаве и папирологију за пријаву на конкурс.

Комлетан текст конкурса и остале информације, можете преузети овде.

Slika i tekst su preuzeti sa sajta subvencije.rs