Atomizeri noseni | Vuceni atomizeri | Orosivac - POLJOMARKET
+381 64 005 0133       poljomarkets@gmail.com
atomizeri noseni, vuceni atomizeri

ATOMIZERI NOSENI | VUCENI ATOMIZERI

atomizeri noseni, vuceni atomizeri

ATOMIZERI NOSENI

Orosivac je projektovan i konstruisan za precizno prskanje ve?ih trajnih zasada. Jednostavno rukovanje, razli?ite zapremine rezervoara. Atomizeri za vinograde su najbolja zaštita vinove loze od stetocina

   OPŠIRNIJE  

vuceni atomizeri

ATOMIZERI VUCENI

Orosivac je projektovan i konstruisan za precizno prskanje ve?ih trajnih zasada. Jednostavno rukovanje, razli?ite zapremine rezervoara. Atomizeri za vinograde su najbolja zaštita vinove loze od stetocina

   OPŠIRNIJE  Orosivac je projektovan i konstruisan za precizno prskanje većih trajnih zasada. Jednostavno rukovanje, različite zapremine rezervoara. Atomizeri za vinograde su najbolja zaštita vinove loze od stetocina